MINDFULNESS IS MET MILDE AANDACHT WAARNEMEN

 

Waarnemen wat zich voordoet van moment tot moment, zonder oordeel,
oplettend aanwezig zijn.

 

Mindfulness is een liefdesrelatie – met het leven, met de realiteit en met de verbeelding,
met de schoonheid van je eigen wezen, met je hart, lichaam en geest, en met de wereld.

Jon Kabat-Zinn

Effecten van Mindfulness

De • Vermindering van stress
• Beter om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen
• Vermindering van lichamelijke en/of psychische klachten
• Betere kwaliteit van leven
• Meer zelfvertrouwen
• Beter kunnen ontspannen
• Herkenning van patronen
• Meer balans in het leven

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts wordt meestal ± 350 euro vergoed voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In de training krijgen deelnemers begeleiding en feedback over hun ervaringen met het oefenen thuis. Het delen van ervaringen onderling wordt als zeer waardevol ervaren.
De Mindfulness groeps training start 5 x per jaar, wilt u meer weten
betreft de aanvang, ga naar de agenda. De individuele mindfulness training kan in overleg met u elk moment van start gaan. 

Mindfulness training

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en 1 stiltedag
Deelnemers leren o.a: Stil te worden en je open te stellen voor wat zich Hier en Nu aandient. Gevoelens in je lichaam op te merken en ruimte te creëren zodat spanningen zachter worden en oplossen. Je grenzen te respecteren, en je zelfvertrouwen te vergroten door middel van:
• Begeleide aandachtsoefeningen
• Eenvoudige bewegingsoefeningen
• Thema’s  o.a. over de omgang met stress
• Individuele aanwijzingen
• Uitwisselen van ervaringen in een groep
Geleidelijk word je je bewust van automatische reactiepatronen,
en leer je jezelf in de dagelijks praktijk bij te sturen
en bewuste keuzes te maken.
Je geeft dan zelf richting aan je leven.

Voordelen van training in een Groep:

• Lotgenoten contact 
• Herkenning, bevestiging
• Steun
• Kan leiden tot relativering
• Je kunt ervaringen delen

Voordelen van Individuele training:

• Exclusieve, persoonlijke aandacht
• Eenvoudige bewegingsoefeningen
• Is, bij fysieke klachten, beter vol te houden
• Indien sprake van angst of schaamte in groep
• Meer jezelf kunnen zijn
• Planning afspraken is flexibeler
• Meer aanpassing aan individuele behoeften