'LIEFDE EN COMPASSIE ZIJN EEN NOODZAAK. ZONDER KAN DE MENSHEID NIET OVERLEVEN'

 Dalai Lama

 

Compassie training is een vervolg op de Mindfulness training bij MIND YOU. Hierin doen we ervaringsgerichte oefeningen en leer je milder te zijn voor jezelf en je omgeving.

 

'LIEFDE EN COMPASSIE ZIJN EEN NOODZAAK. ZONDER KAN DE MENSHEID NIET OVERLEVEN'

 Dalai Lama

 

Compassie training is een vervolg op de Mindfulness training bij MIND YOU. Hierin doen we ervaringsgerichte oefeningen en leer je milder te zijn voor jezelf en je omgeving.

 

‘Leer je hart te volgen, want dat klopt’

COMPASSIE TRAINING

Regelmatig ervaren oud deelnemers dat de Mindfulness training  tekort was om geleerde vaardigheden nog meer te integreren in het dagelijkse leven. Of dat men zich nog verder wil verdiepen in datgene waarvan men in de Mindfulness training enthousiast over was geworden.

Net als bij de Mindfulnesstraining doen we ervaringsgerichte oefeningen, om meer compassie, acceptatie en vriendelijkheid te ontwikkelen. Je leert een liefdevolle, zorgzame en milde houding naar jezelf en anderen te ontwikkelen. Je vriendelijker op te stellen naar pijnlijke emoties, teleurstelling of tegenslagen. Je eigen zorgsysteem meer leren aanspreken, ook t.o.v. zaken uit het verleden. Je innerlijke pestkop te herkennen en een innerlijke helper op te bouwen. voordoet.

Waar de mindfulness meer gericht is op het openen van het innerlijk oog voor wat zich van moment tot moment aan je voordoet, ligt het accent bij de Compassietraining op het openen van ons hart.

In de training blijft ook opmerkzaamheid (Mindfulness) de basis van waaruit we oefenen, ze wordt echter uitgebreid met compassie, mededogen, mildheid.

Thema’s die aan bod komen zijn;

– De evolutie van ons brein en van ons vermogen tot compassie.
– Het belang van compassie.
Inzicht in wat compassie (niet) is.
– De drie types van emotieregulatie.
– Reacties op stress en zelfcompassie.
– Kennismaking met de kwaliteiten en vaardigheden van compassie.
– Het (h)erkennen van emotionele pijn in ons leven en hiermee compassievol mee leren omgaan.

De oefenvormen:

– Geleide voorstellingen
Mini-meditaties om in je dag te integreren
– ‘Dagboekjes’ rond stress, emoties en (zelf-)compassie
– Schrijf- en creatieve oefeningen
– Lichaamsgerichte oefeningen
– Diverse vormen van meditatie, waaronder mettameditatie (liefdevolle vriendelijkheid)

Huiswerk:

Ca. 1 uur per dag oefenen. In deze training is het huiswerk minder ‘strikt’, men doet het meer naar de aangeboden suggesties in de training maar ook vanuit eigen behoefte, naar eigen inzicht in wat je echt, op dat moment, nodig hebt.

TRAINER:

Anton Boels. De afgelopen jaren ben ik o.a. geschoold in deze specifieke training bij Frits Koster en Erik van den Brink.

DATUM & LOCATIE:

3 November – 19:30u tot 22:00u – Bij Mind You.

KOSTEN:

De Compassie training wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

Overleg svp even met de trainer.

De kosten bedragen 350 euro (incl. werkboek/excl. CD’set) per persoon voor de 8 zittingen en een Stilteochtend.
Deelnemers met beperkte finaniële mogelijkheden, kunnen het e.e.a. bespreekbaar maken tijdens het gratis kennismakingsgeprek.

OPGAVE EN INFORMATIE:

Stuur een email: info@mindyou.eu
of bel voor meer informatie naar Anton Boels Tel 06 – 10 69 84 84 of metd je aan via het contactformulier.