BRENG BALANS IN JE LEVEN MET MINDFUL COACHING/COUNSELING

 

Counseling heeft raakvlakken met psychotherapie, maar houdt zich in principe niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psycho-sociale problematiek. In samenwerking met uw huisarts of psychiater is begeleiding wel mogelijk.

 

‘Ik luister meer naar mezelf, daardoor hoor ik de ander beter’

(Mindful) Coaching

(Mindful) Coaching: is de vorm van begeleiding die erop gericht is een positieve verandering op gang te brengen, uitgaande van en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in jou als mens met een voortdurende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. In Coaching ga je uiteindelijk zelf aan de slag met de adviezen of ‘huiswerk’. Coaching is geworteld in de positieve psychologie. Er wordt samen een duidelijk doel vastgesteld en kan tijdens het coachings traject eventueel worden bijgesteld. Transparantie is hierin een kernbegrip.

In de Mindful coachings gesprekken worden elementen uit de Mindfulness en Compassie gebruikt.

Het is ook een vorm van leren waarbinnen je door jouw eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis uit de Mindfulness en Compassie (en de laatste inzichten hierin), bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen met een duurzaam resultaat.

(Mindful) Counseling

Mindful Counseling: Mindful Counseling is geschikt voor iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat alles te veel is of tegen problemen aanloopt binnen het gezin, werk of de relatie. Counseling is een (over het algemeen) kortdurende vorm van individuele psychosociale begeleiding. Je wordt ondersteunt en begeleidt bij eventuele ongewenste, pijnlijke, ongemakkelijke of moeilijke situaties in jouw leven. Deze situaties kunnen klachten geven als moeheid, weinig energie, lusteloosheid of spanningen. Door mijn ervaring en opleiding kan ik ook meer complexe problemen begeleiden.

Persoonlijke Mindful counseling kan helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen gaan we op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden.

Ook hier is de benadering Mindful en Compassievol.

Mocht  (psycho) therapie of psychiatrische expertise noodzakelijk is kan ik je gericht verwijzen, natuurlijk alles in overleg.

Mindful Counseling voor:

U kunt bij Mind You terecht met :

• milde tot matige angst 
• burnout en depressieve klachten 
• terugkerende problemen met uw omgeving 
• spanningsklachten 
• arbeids gerelateerde problematiek 
• rouw en ander verlies 
• onzekerheid, laag zelfbeeld
• slaapproblemen

Mindful Coaching:

Mindful Coaching werkt met het vinden van antwoorden op uw vragen. Samen concretiseren we de vraag en uw doelen.

Mindful Coaching ondersteunend en het richt zich primair op het individu en diens beleving in het ‘hier-en-nu’. Het gaat om het:

 • optimaal benutten van ongebruikte mogelijkheden 
• ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren 
In één, hooguit twee, intakegesprekken stel ik samen met u een hypothese op en doe ik een transparant behandelvoorstel. 
Een verwijzing behoort ook tot de mogelijkheden.